Quota Mensal

€2,50 EUR
Kord kuus

€1,00 Häälestamise tasu
Telli kohe

Quota Trimestral

€7,50 EUR
Kord kvartalis

€1,00 Häälestamise tasu
Telli kohe

Quota Semestral

€15,00 EUR
Kord poole aasta jooksul

€1,00 Häälestamise tasu
Telli kohe

Quota Anual

€30,00 EUR
Kord aasta jooksul

€1,00 Häälestamise tasu
Telli kohe